Rólunk

A Nevelőközösségek Nemzetközi Szövetsége a Magyar Gyermekekért egyesületet a Fővárosi Törvényszék 2015. szeptember 15-ei nappal vette nyilvántartásba. A FICE International 2016. augusztus 21-én a NENESZ egyesületet egyhangú szavazással vette fel tagjai közé. A NENESZ Magyarország Alaptörvényével és a Gyermekek jogairól szóló New Yorkban 1989. november 20-án kelt Egyezménnyel összhangban támogatja a Magyarországon és a határon túl élő hátrányos helyzetű gyermekek és fiatal felnőttek esélyegyenlőségének megteremtését. Az egyesület alapító tagjai olyan szakemberek, akik évek óta a gyermekvédelmi intézmények irányítását, szakmai vezetését, gyermekcsoportok vezetését, gyermekek nevelését végzik, mindemellett elkötelezettek a gyermekvédelem iránt. Fő tevékenységük a gyermekek egészséges életre nevelése, tehetségük kibontakoztatása. Eddigi eredményeik, innovatív szakmai munkájuk eredményeként jött létre az egyesület, amely a FICE International elveivel, célkitűzéseivel azonosulva, nemzetközi összefogással továbbfejleszti és terjeszti az elért szakmai eredményeket.

Alapadatok

Szervezet neve: Nevelőközösségek Nemzetközi Szövetsége a Magyar Gyermekekért 
Szervezet rövid neve: NENESZ egyesület
Cím: 2119 Pécel, Szondy utca 94. 
Adószám: 18730290-1-13 
Telefon: +36 30 251 06 01 
E-mail: nenesz@nenesz.hu 
Számlaszám: OTP Bank: 11716008-22530756
Elnök: Szántó Edina Anna 
Nyilvántartásba vétel dátuma: 2015. szeptember 07. 
OBH nyilvántartási szám: 01-02-0015928 
TEÁOR szám: 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység HATÁLYOS ALAPSZABÁLY

A NENESZ céljai között szerepel:

  • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény figyelembevételével a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatal felnőttek támogatása és segítése, ezen belül tanulmányaik, szabadidős programjaik támogatása, tehetséggondozása.
  • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény figyelembevételével az óvodai nevelés színvonalas, korszerű, minőségi megvalósítása, a gyermekek komplex személyiségfejlesztéséhez hozzájáruló tevékenységek, programok, lehetőségek támogatása; az óvodai szakmai munka színvonalának, a dolgozók munkakörülményeinek javításához szükséges lehetőségek támogatása.
  • A sajátos nevelési igényű óvodások, iskolások tanulási nehézséggel, beilleszkedési zavarral küzdő tanulók megsegítése, rehabilitációs foglalkozások támogatása.
  • A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény alapján a gyermekek és fiatal felnőttek önálló életvezetésének kialakítása érdekében pályaorientációs ismeretekkel a munka világának megismertetése, lehetőség szerint megfelelő szakképzettség megszerzésének támogatása.
  • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben érintettek számára a hátrányos helyzetű fogyatékkal élő gyermekek és szüleik segítése fejlesztés és szaktanácsadás keretében.
  • Az egyesület célcsoportja a Magyarországon és a határon túl élő hátrányos helyzetű gyermekek és fiatal felnőttek 0-24 éves korosztálya.

Az elnökség tagjai:

Szántó Edina Anna
Elnök
Szántó Edina Anna kántortanítóként kiemelten fontosnak tartja a a kultúrára, valamint a hitre való nevelést. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében kulturális szervezetekkel tart élő kapcsolatot, ennek köszönhetően számos országos hatáskörű kulturális programot szervez. 10 évvel ezelőtt megálmodta és megvalósította a "Márciusban nefelejcs" kulturális és szabadidős programsorozatot. Közgazdászként nevéhez köthető a gyermekvédelmet érintő szakképzéssel kapcsolatos tanulmány elkészítése.
Gősi Tamás
Alelnök
Gősi Tamás magánemberként hosszú éveken át támogatott szervezeteket és olyan programokat, amelyek a hátrányos helyzetű emberek életkörülményeinek javítását szolgálták. Kapcsolatba kerülve a gyermekvédelemmel, szinte minden területen tevékenykedett - gyermekotthontól a országos hatáskörű fenntartóig. Kiváló kapcsolatot ápol a sport területén neves hazai és külföldi egyesületekkel. Közgazdászként kiemelten fontos tartja a versenyszféra szereplőinek beemelését a szociális szféra mindennapjaiba adományozóként és önkéntesként.
dr. Herczeg Krisztián
dr. Herczeg Krisztián
Elnökségi tag
dr. Herczeg Krisztián jogászként a gyermeki jogok érvényesülését tartja elsődleges szempontnak. A tehetségkutatás és gondozás a "Varázscsepp Tehetségkutató Verseny" révén az elmúlt években már-már összenőtt nevével nemcsak Magyarországon. Gyermekotthoni igazgatóként régóta küzd a hátrányos megkülönböztetés és a diszkrimináció ellen. Négy gyermekes családapaként példát és utat mutat a társadalomba való beilleszkedéshez, önmaguk elfogadására és megtalálására az intézményekben és nevelőszülőknél élő gondozottak számára.
Szedlacsek Annamária
Tiszteletbeli tag
Szedlacsek Annamária gyermekkorától támogatta a hátrányos helyzetű gyermekeket és családokat. Vállalkozóként rengeteg, értékes adományt biztosított a rászorulóknak. A Nenesz munkájában aktívan részt vesz.
https://www.google.com/maps/place/P%C3%A9cel,+2119/@47.4772383,19.3693451,13z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4741b89a0ea51759:0x400c4290c1e1c30!2zUMOpY2VsLCAyMTE5!3b1!8m2!3d47.4908971!4d19.337941!3m4!1s0x4741b89a0ea51759:0x400c4290c1e1c30!8m2!3d47.4908971!4d19.337941